Prosíme Vás o dodržování níže uvedených pokynů, v opačném případě nebude možné se našich kurzů účastnit.

POZOR!!!

Pokyny pro účast na výcviku od 5.10.2020

1) Podmínkou účasti na výcviku je platné přihlášení v našem rezervační systému (musí vám přijít potvrzovací e-mail)

2) Místo má rezervováno pouze přihlášený psovod, nelze tedy na výcvik přivést žádnou další osobu (děti, partnera/ku, kamarády)

3) Skupina „školička a školička-2 skupina“ parkuje u vjezdu na cvičiště, v těchto prostorech účastníci kurzu vyčkají na další pokyny od instruktorky, poplatky vybírá instruktorka Lenka, tato skupina se nesmí mísit se skupinou pokročilých

4) Skupina „pokročilí“ projede vjezdem na cvičiště až k malému plotu u budovy (klubovny), v těchto prostorech účastníci kurzu vyčkají na další pokynu od instruktorky, poplatky vybírá instruktorka Misha, tato skupina se nesmí mísit se skupinou školička a školička 2 skupin

Všeobecné platné pokyny

Při vstupu na cvičiště je každý povinen desinfikovat si ruce.
Ústa a nos musí být zakryty rouškou.
Musí se dodržovat 2m rozestupy mezi jednotlivými účastníky včetně rozestupu od instruktorů.
Nesmí se vytvářet hloučky.
Do prostoru cvičiště vstupuje pouze psovod, který se psem bude cvičit, případný doprovod musí zůstat mimo areál.
Při zápise na výcvik přistupujete k pokladníkovi/instruktorovi na vyzvání (nejlépe s vlastní propiskou).
Platby za výcvik upřednostňujeme převodem na účet a to formou permanentky (lze vyřídit on-line), hotovostí lze platit pouze v případě, přesně připravené částky, tj. 50,-.
Po ukončení výcviku neprodleně opustíte prostory cvičiště za dodržování 2m rozestupů.

Výše uvedená pravidla se mohou v průběhu měnit, dle platných nařízení, prosíme Vás tedy a o pravidelné sledování našich stránek a facebooku. Děkujeme Vám za spolupráci 🙂