Co je canisterapie?

Jedná se o metodu pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na klienta pomocí speciálně vycvičeného psa (canis = latinsky pes).

Canisterapii může provádět pouze dospělý pes, který se svým psovodem absolvuje speciální výcvik a úspěšně složí zkoušky (opakují se po 2 letech).
Pes musí být plně ovladatelný, vyrovnaný, klidný, socializovaný a hlavně přátelský. Psovod by měl být empatický a komunikativní. Pouze za těchto předpokladů spolu vytvoří canisterapeutický tým.

Spolupracujeme s Podané ruce, z.s.

Více informací ke canisterapii Vám ráda podá instruktorka GABI, která u nás canisterapii, včetně přípravy na zkoušky, vede.