Český kynologický svaz ZKO Frýdek-Místek – 1043

O ZPRACOVÁNÍ JEJICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

ČKS ZKO FM získává a zpracovává osobní údaje účastníků výcviků jen v nezbytném rozsahu k zajištění realizace účelu výcviku psů.

Správcem osobních údajů je Český kynologický svaz ZKO Frýdek-Místek – 1043, IČO: 08351627 zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou L 72287.

ČKS ZKO FM zpracovává tyto osobní údaje:

 1. jméno a příjmení
 2. adresa
 3. jméno psa
 4. telefonní číslo psovoda

Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou je účastník výcviku správcem evidován.

ČKS ZKO FM jako správce předává Osobní údaje těmto zpracovatelům:

 • příslušným orgánům státní správy a samosprávy

a to za účelem

 • identifikace na soutěžích (katalogy, výsledkový servis včetně foto)
 • za účelem zpracovávání účetnictví

Ve vztahu k osobním údajům zpracovávaným ČKS ZKO FM právo účastník výcviku požadovat:

 1. přístup k osobním údajům (čl.16 GDPR)
 2. opravu nebo aktualizaci nepřesných nebo neaktuálních osobních údajů (čl.16 GDPR)
 3. výmaz osobních údajů (čl.17 GDPR),
 4. omezení zpracování osobních údajů (čl.18 GDPR)
 5. přenositelnost osobních údajů (čl.20 GDPR)
 6. vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl.21 GDPR)
 7. právo podat stížnost u dozorového orgánu (čl.77 GDPR)

Dotazy ke zpracování osobních údajů může subjekt údajů podávat na adresu: Český kynologický svaz ZKO Frýdek-Místek – 1043 vycvikpsufm@gmail.com