Ceny platné pro rok 2022

Jednorázové vstupné

Cena jednorázového vstupného je 100,-

Platbu je potřeba uhradit předem na účet spolku (až po obdržení potvrzovacího e-mailu z rezervačního systému).

Rezervaci je možné zrušit nejpozději 12 hodin před zahájením výcviku. V případě Vaši neúčasti na výcviku bez předešlé omluvy je platba nevratná. Prosíme o dodržování pokynů instruktora během výcviku. 

Permanentky

Permanentka 5 vstupů 500,-
Permanentka 10 vstupů 750,-
Permanentka 20 vstupů 1.300,-

Jak si permanentku vyřídit?

  1. Žádost o vyřízení permanentky zašlete na email vycvikpsufm@gmail.com. Do emailu nezapomeňte uvést o jakou permanentku máte zájem.
  2. Po zpracování Vaší žádosti Vám zpět na email zašleme potvrzení včetně variabilního symbolu (variabilní symbol je číslo Vaší permanentky).
  3. Platbu proveďte na č. ú. 5741780369/0800. Do poznámky uveďte Vaše celé jméno a jméno psa, na kterého bude permanentka vystavena. Dále vyplňte variabilní symbol, který jste od nás obdrželi v potvrzovacím emailu.
  4. Po obdržení platby bude permanentka k dispozici na cvičišti následující neděli.


Platby prosím provádějte tak, aby byly připsány vždy do pátku (počítejte s prodlevou u převodu v případě některých bank).
PERMANENTKY SE VYDÁVAJÍ POUZE V NEDĚLI! Pokud tedy nebudeme mít Vaší platbu evidovanou, nebude možné v neděli uplatnit vstup z permanentky a budete muset uhradit vstup jednorázový.

Permanentky jsou nepřenosné (vystavena je na jméno psa, psovod se tedy může střídat).

Platnost permanentky je 6 měsíců od data vystavení.

Permanentka se předkládá při každém vstupu na výcvik a to instruktorovi při zápisu na příslušný výcvik.